Den individuelle kostvejledning omfatter 2 konsultationer. Første konsultation tager ca. 1 time. Samtalen starter med et personligt interview om de nuværende kostvaner. Bagefter vejleder diætisten i, hvilke ændringer, der skal til for den enkelte. I vejledningen tager diætisten hensyn til den enkeltes præferencer omkring indkøb, madlavning og smag samt varer, som klienten forbinder med livskvalitet. Udgangspunktet for kostvejledningen er de officielle anbefalinger for diætbehandling.

Efterfølgende samtalen udfærdiger diætisten en personlig kostplan. Det vil sige en skriftlig oversigt over dagens måltider omfattende de tiltag, man har aftalt til samtalen. Kostplanen næringsberegnes elektronisk, så begge parter kender kalorieindholdet og energiprocentfordelingen. Samtidigt tjekker diætisten, at kostplanen dækker klientens behov for vitaminer og mineraler mv..

Anden konsultation planlægges ca. 1 måned efter første og tager ca. ½ time. Målet med denne samtale er primært, at diætisten skal høre, hvordan klienten har haft det med de aftalte ændringer, og hvordan kostplanen har fungeret i praksis. Én ting er som bekendt at aftale nogle ændringer, noget andet er at gøre det. I nogle tilfælde skal kostplanen justeres lidt, efter at klienten har gjort sig nogle erfaringer. En naturlig del af konsultationerne er – i langt de fleste tilfælde – vægtkontrol og evt. fedtmåling.

En del af klienterne fortsætter selv på egen hånd efter de 2 første konsultationer. En anden del ønsker at fortsætte hos diætisten et stykke tid, idet det støtter dem i at fastholde deres nye livsstil.