Siden årsskiftet 2002 har Sygeforsikringen Danmark ydet tilskud til behandling hos en autoriseret klinisk diætist. Tilskuddet er på kr. 100,- pr. gang for medlemmer i gruppe 1 og 2, og på kr. 50,- pr. gang for medlemmer i gruppe 5. Der gives højst tilskud til 4 diætistkonsultationer pr. år.

Vær opmærksom på, at tilskuddet kræver en speciel faktura fra diætisten til danmark, så husk at fortælle din diætist, hvis du er medlem af danmark.
Læs mere på www.sygeforsikring.dk