Kostvejledning

Individuel behandling

Konsultationerne

Klinisk diætist

Danmark

Tilbage til start

 

For at måtte betegne sig klinisk diætist skal man have autorisation udstedt af Sundhedsstyrelsen. Uddannelsen er baseret på fag som biokemi, fysiologi, ernæringslære, sygdomslære, psykologi og formidlingsteknik. Som læger, sygeplejersker og andet autoriseret sundhedspersonale baserer diætisten sin viden og formidling på veldokumenterede undersøgelser, hvilket adskiller diætisten fra alternative kostvejledere.

Der findes ca. 350 kliniske diætister i Danmark i dag, hvoraf de fleste er ansat på landets sygehuse. En del amter har endvidere ansat diætister til at vejlede de patienter, der behandles af egen læge for hjertekarsygdomme, type-2-diabetes og/eller alvorlig fedme.

Den massive del af befolkningen, der konstant kæmper en kamp mod 10-15 kg for meget, er til gengæld overladt til slankeindustriens præparater, fitnesscentrenes varierende tilbud, diverse alternative slankekure - eller til selv at ændre livsstil én gang for alle. Sidst nævnte model er der efterhånden mange, der søger hjælp til hos en privat praktiserende klinisk diætist.

Der findes i dag ca. 30 praktiserende diætister i Danmark.

Kontakt Foreningen af Kliniske Diætister på www.diaetist.dk for yderligere information.